Centrum životní rovnováhy

Centrum životní rovnováhy

Rovnováha, harmonie. Určitě to známe všichni. Kvalitní život. Obrazně řečeno, dáme-li na misky vah stejná závaží, docílíme rovnovážný stav. V čínské medicíně si to můžeme představit jako jin a jang, jako dva protipóly, které se svými vlastnostmi vzájemně ovlivňují a jsou na sobě různými způsoby závislé. Světlo x tma, den x noc, žena x muž, teplo x zima, tělo x duše, atd. Abychom i v životě měli rovnováhu, je důležité si uvědomit, jak celý náš život funguje.

Faktorů, které naši rovnováhu narušují a ovlivňují, je mnoho. Ovzduší, potraviny, léky, mezilidské a partnerské vztahy, psychický a fyzický stav, vztah k sobě samému, estetika a kvalita prostředí, které nás denně obklopuje, míra fyzické aktivity, energetické proudění, kvalita spánku, celková spokojenost se svým životem, spokojenost v práci a s životní úrovní, spokojenost v sexuální oblasti, spokojenost se svým vzhledem…

Pokud chceme nastolit životní rovnováhu, nestačí znát pouze svoje fyzično, ale měli bychom poznat a rozvíjet i svou duchovní stránku. Spousta problémů vychází z dětství a bohužel se přenáší do dospělosti až do takové míry, že dochází k různým blokům, které nám brání posunout se tam, kde bychom si to představovali. V některých případech může dojít i k narušení reprodukční schopnosti ať ženy, či muže.

Centrum životní rovnováhy nabízí každému klientovi ucelený komplex služeb, jež novodobým způsobem řeší člověka jako celek.
V tomto směru nabízí tyto služby:

  • individuální a partnerský koučink;
  • kurzy pillates zaměřené na posílení pánevního dna;
  • přednášky vztažené především k osobnímu rozvoji;

Spolupracujeme

Rychlý kontakt